14/05/2021 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng Việt, chữ Việt cổ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 22/04/2010 18:38

 

Tiếng ta: âm trộn các ngành
Diễn bày tình ý: tượng thanh tượng hình
Chữ xưa như cánh chim linh
80.   Tàu xóa sạch – ép văn minh Hán vào
Giờ dân Mường, ở rẻo cao
Còn hăm bốn chữ tạc vào đá xanh
À ơi, cái ngủ cho lành
Câu ru nảy hạt, đơm nhành dâng hương
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tiếng Việt, chữ Việt cổ