24/09/2021 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu
Осень

Tác giả: Evghenhi Evtushenko - Евгений Евтушенко

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2008 10:52

 

Nguyên tác

А. Симонову

Внутри меня осенняя пора.
Внутри меня прозрачно и прохладно,
и мне печально, но не безотрадно,
и полон я смиренья и добра.

А если я бушую иногда,
то это я бушую, облетая,
и мысль приходит, грустная, простая,
что бушевать — не главная нужда.

А главная нужда — чтоб удалось
себя и мир борьбы и потрясений
увидеть в обнаженности осенней,
когда и ты и мир видны насквозь.

Прозренья - это дети тишины.
Не страшно, если шумно не бушуем.
Спокойно сбросить все, что было шумом,
во имя новых листьев мы должны.

Случилось что-то, видимо, со мной,
и лишь на тишину я полагаюсь,
где листья, друг на друга налагаясь,
неслышимо становятся землей.

И видишь все, как с некой высоты,
когда сумеешь к сроку листья сбросить,
когда бесстрастно внутренняя осень
кладет па лоб воздушные персты.

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Đã nghe có tiếng thu sang
Hình như tất cả lâng lần trong ngần
Không rầu rĩ, lại thoáng buồn
Lòng nghe nhân hậu thắm nồng chứa chan

Nếu tôi quẫy lộn đôi lần
Chỉ như cây lắc, lá dần rụng rơi
Thoảng qua ý nghĩ bồi hồi
Rung cây đâu phải việc đời lớn lao

Khó khăn là phải làm sao
Hiểu mình cho thấu đời bao xoay vần
Nhìn sâu màu lá thu tàn
Tự mình đối diện, trụi trần đời ta

Lặng im - thấu suốt xưa xa
Đừng nên nổi nóng, những khi không cần
Nhẹ nhàng bỏ lối ồn ầm
Hãy bình tâm lắng nghe làn nhựa căng...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evghenhi Evtushenko » Mùa thu