02/12/2020 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một sợi giống nòi

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 13:31

 

Máu loang Đất Mẹ đêm ngày
Nhựa thơm còn đọng mình cây Độc-huyền.
Bầu khô chợt bốc hơi men
Âm thanh từng bậc trèo lên đỉnh Trời.
Hành-hương theo Nhạc về nôi
Ngàn thu một sợi Giống-nòi vừa rung.
Để còn rung tới vô cùng
Sợi dây đơn chiếc giữa vùng đa đoan.
Sóng Cà-mau khói Nam-quan
Đầy vơi khói sóng… Chưa đoàn viên ư?
Độc huyền cầm… vang tâm tư…
Đã nghe cốt nhục đau nhừ Trường-sơn!
Sài gòn, 1969

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Một sợi giống nòi