18/09/2021 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ ca
西湖歌

Tác giả: Vương Ngạn Hoằng - 王彥泓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 20:19

 

Nguyên tác

蘇小墳西是妾家,
門前都種白蓮花。
郎來好認當壚處,
石上瑤琴覆落霞。

Phiên âm

Tô Tiểu phần tây thị thiếp gia,
Môn tiền đô chủng bạch liên hoa.
Lang lai hảo nhận đương lô xứ,
Thạch thượng dao cầm phúc lạc hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tây mồ Tô Tiểu nhà em,
Toàn hoa sen trắng trồng ven cửa ngoài.
Chàng đến quán rượu bước vào,
Dao cầm phát tiếng kéo nhào ráng xa.
Có tài liệu cho bài này do Vương Thúc Thừa 王叔承 (1537-1601) làm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Ngạn Hoằng » Tây Hồ ca