29/05/2023 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao không thể quên em

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:16

 

Quên đường về nhà
Quên cả tuổi thơ
Quên những tháng năm thất tình xót xa hoa niên cháy nắng
Quên những đói khát run người biền biệt làm thuê kiếm sống
Có khi mơ hồ dáng mẹ của con
Sao đến giờ vẫn không thể quên em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sao không thể quên em