20/01/2022 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng anh công nhân xây dựng

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2008 00:54

 

Anh đi xây dựng những công trình
Mùa lại qua mùa, ngủ lán gianh
Những lúc tường cao lên ngói đỏ
Là lúc ba-lô lại khởi hành.
1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Tặng anh công nhân xây dựng