29/05/2022 16:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuối chân trời 2

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 21:46

 

Tha phương khách một chiều
Giữa hoàng hôn tịch liêu
Tự lòng… soi quán chiếu
Thương đất trời quạnh hiu.

Dừng bước - kiếp phong trần
Đan kín - đời tha phương
Hà Tiên xưa lối cũ
Tìm về làm bạn thân.

Thanh Tịnh am[1] kết tình
Ngày đêm vui tâm linh
Sáng làm thơ dạo biển
Chiều tụng phẩm chơn kinh.

Sóng đại dương thăm thẳm
Sóng đại dương thậm thâm.
Nguồn: Tặng phẩm dâng đời (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002
[1] Tên am nằm trên đỉnh đồi cạnh Bãi Nò (Hà Tiên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Cuối chân trời 2