25/07/2024 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đâu có anh có tôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2015 12:58

 

Đi đâu có anh có tôi,
Người ta mới biết có đôi vợ chồng.
Đi đâu cho thiếp đi cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đâu có anh có tôi