01/02/2023 16:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Chu Tử Chi - 周紫芝

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 17:18

 

Nguyên tác

風頭不定雲來去,
天教月到湖心住。
遙夜一襟愁,
水風渾似秋。

藕花迎露笑,
暗水飛螢照。
漁笛莫頻吹,
客愁人不知。

Phiên âm

Phong đầu bất định vân lai khứ,
Thiên giao nguyệt đáo hồ tâm trú.
Dao dạ nhất khâm sầu,
Thuỷ phong hỗn tự thu.

Ngẫu hoa nghinh lộ tiếu,
Ám thuỷ phi huỳnh chiếu.
Ngư địch mạc tần xuy,
Khách sầu nhân bất tri.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió quẩn mây bay rồi trở lại
Trời xui trăng rọi đáy hồ trong
Đêm khuya vạt áo lạnh
Như thu quạnh mịt mùng

Sen cười đón sương đọng
Đóm bay chiếu nước lồng
Hỡi xáo chài! Khoan thổi!
Ta buồn ngươi biết không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Tử Chi » Bồ tát man