21/08/2022 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái thuyền

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2008 00:56

 

Mưỡu:
Giang hồ xuôi ngược hôm mai,
Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông.
Nhắn ai trong kiếp bình bồng,
Cùng non cùng nước ta cùng thương nhau.

Hát nói:
Kiếp phù thế trời xanh run rủi,
Cánh buồm tình trôi nổi đã bao phen!
Nước non này ai lạ, những ai quen?
Mà bể hẹn sông nguyền riêng lận đận!
Sông Xích Bích[1] luống thương người khốn quẫn,
Bến Tầm Dương[2] còn nhớ khúc Ly tao[3],
Ngại ngùng thay trong lúc ba đào,
Ai đứng mũi chịu sào cho đáng mặt?
Nghĩ phận lênh đênh thêm bất rất,
Tưởng lòng tế độ những băn khoăn.
Ngán cho đời cũng một kiếp trầm luân,
Nợ hồ hải phong trần ai đã trả?
Trong bốn bể anh hùng đâu đó tá!
Trót yêu nhau xin chớ ngã tay chèo...
Xuống ghềnh lên thác bao nhiêu.
Lênh đênh mấy nữa cũng liều lênh đênh,
Nước non quyết chẳng phụ tình...
[1] Nơi Tào Tháo bị thua trận hoả công do Khổng Minh xếp đặt thời Tam Quốc.
[2] Nơi mà Bạch Cư Dị đời Đường bị giáng là Tư mã Giang Châu nghe khúc đàn ai oán trong khi tiễn biệt người bạn.
[3] Tác phẩm nổi tiếng của Khuất Nguyên, giọng văn rất sầu thảm; thường dùng để chỉ giọng văn, giọng hát sầu thảm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Cái thuyền