08/12/2022 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 1
江畔獨步尋花其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:40

 

Nguyên tác

江上被花惱不徹,
無處告訴只顛狂。
走覓南鄰愛酒伴,
經旬出飲獨空床。

Phiên âm

Giang thượng bị hoa não bất triệt,
Vô xứ cáo tố chỉ điên cuồng.
Tẩu mịch nam lân ái tửu bạn[1],
Kinh tuần xuất ẩm độc không sàng.

Dịch nghĩa

Bên bờ sông, bị đám hoa rụng làm ta buồn khôn nguôi,
Tâm trạng không có chỗ nào giãi bày làm phát điên.
Chạy đi tìm ông bạn rượu ở xóm nam,
Ông này đã đi uống rượu đâu xa, vì giường bỏ trống.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên bãi bị hoa rầy quấy mãi,
Không nơi kể lể chỉ điên cuồng.
Chạy tới mé nam tìm bạn rượu,
Mấy tuần độc ẩm một giường không.
Đỗ Phủ làm 7 bài tuyệt cú này năm Thượng Nguyên thứ 2 (761) khi ở tại thảo đường bên khe Hoán Hoa tại Thành Đô.

[1] Tác giả tự chú là Hộc Tư Dung 斛斯融.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 1