12/08/2022 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch kỳ 2
七夕其二

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2016 10:09

 

Nguyên tác

雲幄逢秋此夜開,
明朝把袂莫徘徊。
人間更有無期別,
欲換年年一度來。

Phiên âm

Vân ác phùng thu thử dạ khai,
Minh triêu bả duệ mạc bồi hồi.
Nhân gian cánh hữu vô kỳ biệt,
Dục hoán niên niên nhất độ lai.

Dịch nghĩa

Màn mây gặp tiết thu đêm nay vén mở
Sớm hôm sau nắm vạt áo chia tay chẳng ai không bồi hồi lưu luyến
Nhân gian còn có cuộc ly biệt vo kỳ hạn
Muốn đổi hàng năm lấy một lần gặp lại

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thu tới, đêm nay mở trướng mây,
Bình minh thổn thức cuộc chia tay,
Thế gian bao kẻ đi không lại,
Mong đổi năm, năm một hẹn này.
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Thất tịch kỳ 2