10/05/2021 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Nguyễn Bính

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2005 17:16

 

Lỡ bước sang ngang thời gió mưa
Trăm hoa đua nở mắc mưu lừa
Hỏi nghìn nước giếng thơi miền Bắc
Cứu nổi thiên tài chết khát chưa?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhớ Nguyễn Bính