30/09/2023 17:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 4
將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:31

 

Nguyên tác

常苦沙崩損藥欄,
也從江檻落風湍。
新松恨不高千尺,
惡竹應須斬萬竿。
生理只憑黃閣老,
衰顏欲付紫金丹。
三年奔走空皮骨,
信有人間行路難。

Phiên âm

Thường khổ sa băng tổn dược lan,
Dã tòng giang hạm lạc phong suyền.
Tân tùng hận bất cao thiên xích,
Ác trúc ưng tu trảm vạn can.
Sinh lý kỳ bằng hoàng các lão,
Suy nhan dục phó tử kim đan.
Tam niên bôn tẩu không bì cốt,
Tín hữu nhân gian hành lộ nan.

Dịch nghĩa

Thường bị vùi trên cát nên tốn thuốc thang nhiều,
Đành phó mặc con thuyền trên sông để gió cuốn đi thôi.
Cây tùng mới trồng ở nhà cỏ, tiếc nó không cao được ngàn thước,
Các cây trúc hoang kia chặt vạn cây mới quang đãng được.
Cái miếng ăn thì đã nhờ vào ông Nghiêm Vũ,
Còn thân thể yếu đuối thì trông vào viên thuốc tử kim vậy.
Ba năm qua mình lưu lạc trơ da với xương,
Thế mới tin rằng trong đời đường đi thật vất vả.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khổ vì cát lún, tốn thuốc hay,
Phó mặc con thuyền gió cuốn bay.
Thông non ý muốn cao ngàn thước,
Trúc dại lòng mong đốn vạn cây.
Ông hoàng các giúp cho cuộc sống,
Thuốc tử kim nhờ bổ thân gầy.
Ba năm đôn đáo người xơ xác,
Mới rõ đường đi gian khổ đầy.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 4