19/10/2021 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Huyền Thiên động
題玄天洞

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2006 08:01

 

Nguyên tác

雲掩玄天洞,
煙開玉帝家。
部虛聲寂寞,
鳥散落山花。

Phiên âm

Vân yểm Huyền Thiên động,
Yên khai Ngọc Ðế gia.
Bộ hư thanh tịch tịch,
Ðiểu tán lạc sơn hoa.

Dịch nghĩa

Mây che động Huyền Thiên,
Khói toả nhà Ngọc Đế.
Tiếng tụng kinh im ắng,
Chim bay tán loạn làm rụng hoa núi.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mây che cửa động Huyền Thiên,
Lung linh khói tỏa đường lên Thiên Ðình.
Chốn này vắng tiếng kệ kinh,
Chim bay khắp núi giật mình rơi hoa.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Đề Huyền Thiên động