13/05/2021 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ Chiết Giang Vương tú tài tựu thuyền giảng thoại, tặng ngã phù đào hoạ nhất đoan tịnh thi nhất tuyệt nhân đáp tha vận

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 22/04/2017 11:16

 

Phiên âm

Hậu kim nhị nhật thị trùng dương
Nhất ốc tiên chi lưỡng tụ hương
Thu ý luyến quân quân luyến ngã
Quân tài khủng diệc chiết chi lang

Dịch nghĩa

Sau hôm nay hai ngày nữa là tiết trùng dương
Cầm một cành tiên hương thơm toả cả hai tay áo
Ý mùa thu mến ông, ông mến tôi
Tài nghệ của ông e rằng cũng chỉ là “chàng bẻ cành” thôi

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vài ba ngày nữa tiết trùng dương
Cầm một cành tiên toả ngát hương
Thu ý hai ta cùng mến cảm
Tài ông đáng bậc “chiết chi lang”
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Ngộ Chiết Giang Vương tú tài tựu thuyền giảng thoại, tặng ngã phù đào hoạ nhất đoan tịnh thi nhất tuyệt nhân đáp tha vận