15/04/2021 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 2
夜上西城聽梁州曲其二

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 17:29

 

Nguyên tác

鴻雁新從北地來,
聞聲一半卻飛回。
金河戍客腸應斷,
更在秋風百尺臺。

Phiên âm

Hồng nhạn tân tòng bắc địa lai,
Văn thanh nhất bán khước phi hồi.
Kim hà thú khách trường ưng đoạn,
Cánh tại thu phong bách xích đài.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhạn hồng từ bắc xuống nam
Mới qua nửa khúc hoang mang quay về
Sông Kim chinh khách tái tê
Đài cao gió thổi càng nghe não lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Dạ thướng Tây Thành thính Lương Châu khúc kỳ 2