18/01/2021 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đâu đi đó một mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 14:01

 

- Đi đâu đi đó một mình
Đứng đây, ta hỏi nữ trinh thế nào?
Thương ta, ta mới bước vào
Phụng loan kết cánh hoà giao ân tình
- Nghe lời chú nói thất kinh
Bông sen tàn, ai cắm lục bình bát xưa!
Con cóc mà mang guốc ai ưa!
Đỉa đeo chân hạc sao cho vừa chú mong
Chú đừng mong, đừng tưởng, đừng hòng
Đây ta có xấu cũng con dòng lương gia
Thà vô duyên ta ở vậy đến già
Tội tình gì ưng chú, chúng bạn đà cười chê.
Dốt sao dốt nát trăm bề
Một năm chí tối, cứ giữ nghề ở trai?
- Em đừng khoe sắc khoe tài
Tốt xinh chi đó, dám chê bai trai cày
Sử kinh ta nắm trong tay
Tỉ như ông vua Thuấn lên cày Lịch San...
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đâu đi đó một mình