30/11/2021 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu tức sự kỳ 1
雨後即事其一

Tác giả: Chu Di Tôn - 朱彝尊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/08/2010 01:49

 

Nguyên tác

暑雨涼初過,
高雲薄未歸。
泠泠山溜遍,
淅淅野風微。
日氣晴虹斷,
霞光白鳥飛。
農人乍相見,
歡笑款柴扉。

Phiên âm

Thử vũ lương sơ quá,
Cao vân bạc vị quy.
Linh linh sơn lưu biến,
Tích tích dã phong vi.
Nhật khí tình hồng đoạn,
Hà quang bạch điểu phi.
Nông nhân sạ tương kiến,
Hoan tiếu khoản sài phi.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Sau mưa gió nhẹ chiều hè,
Trời cao mây mỏng chưa về nơi nao.
Suối ôm mát lạnh chân đèo,
Vi vu có tiếng gió reo trên đồng.
Nắng lên lấp lánh cầu vồng,
Chim tung cánh trắng về trong ráng chiều.
Nhà nông gõ cửa thăm nhau,
Tiếng cười vang mãi đằng sau cổng sài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Di Tôn » Vũ hậu tức sự kỳ 1