07/12/2021 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khuê tứ kỳ 1
秋閨思其一

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 15:46

 

Nguyên tác

碧窗斜日靄深暉,
愁聽寒螿淚濕衣。
夢裏分明見關塞,
不知何路向金微。

Phiên âm

Bích song tà nhật ái thâm huy,
Sầu thính hàn tương lệ thấp y.
Mộng lý phân minh kiến quan tái,
Bất tri hà lộ hướng Kim Vi[1].

Dịch nghĩa

Ngoài song có treo màn xanh biếc, nắng chiều đang tắt dần,
Nghe tiếng ve sầu mùa lạnh kêu mà buồn tới lệ rơi ướt áo.
Trong mộng thấy rõ đang ở nơi biên thuỳ,
Nhưng không biết đường nào dẫn tới núi Kim Vi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài song xanh nắng chiều đang tắt
Nghe ve kêu lệ ướt xiêm y
Trong mơ đang ở biên thuỳ
Nhưng Kim Vi chẳng biết đi đường nào
[1] Tên núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Thu khuê tứ kỳ 1