22/03/2023 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa
月中咏茉莉花

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:19

 

Nguyên tác

草滿湖塘竹滿籬,
綠叢深處一枝之。
可憐明月無人夜,
孤艶幽香似阿誰。

Phiên âm

Thảo mãn hồ đường trúc mãn ly,
Lục tùng thâm xứ nhất chi chi.
Khả liên minh nguyệt vô nhân dạ,
Cô diễm u hương tự a thuỳ.

Dịch nghĩa

Cỏ đầy ao hồ, trúc đầy giậu,
Nơi bụi rậm màu áo lục, có một cành chìa ra.
Đáng thương đêm trăng sáng nhưng không có người,
Vẻ đẹp một mình mùi hương u nhã tựa như gọi ai.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Trúc ken kín giậu, cỏ quây ao,
Giữa chốn xanh um, một nhánh cao.
Trăng sáng trời đêm, người lại vắng,
Hương thầm, sắc kín đợi ai nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa