03/08/2020 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rế rách đỡ nóng tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 14:56

 

Rế rách đỡ nóng tay
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Rế rách đỡ nóng tay