05/12/2022 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Giang Nam hữu nhân
懷江南友人

Tác giả: Lưu Thương - 劉滄

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 21:05

 

Nguyên tác

久絕音書隔塞塵,
路岐誰與子相親。
愁中獨坐秦城夜,
別後幾經吳苑春。
湘岸風來吹綠綺,
海門潮上沒青蘋.
空勞兩地望明月,
多感斷蓬千里身。

Phiên âm

Cửu tuyệt âm thư cách tái trần,
Lộ kỳ thuỳ dữ tử tương thân.
Sầu trung độc toạ Tần thành[1] dạ,
Biệt hậu kỉ kinh Ngô uyển xuân.
Tương ngạn phong lai xuy lục ỷ,
Hải Môn triều thượng một thanh tần.
Không lao lưỡng địa vọng minh nguyệt,
Đa cảm đoạn bồng thiên lý thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đã lâu rồi tin thư không đến
Đường xa xăm thân mến cùng ai
Trường An sầu lắng đêm dài
Bao xuân ly biệt miệt mài vườn Ngô
Bờ sông Tương gió gào lục ỷ
Triều Hải Môn phủ truỵ tần xanh
Cuối trời cùng ngắm trăng thanh
Cảm thân ngàn dặm phiêu linh ngọn bồng.
[1] Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thương » Hoài Giang Nam hữu nhân