02/10/2022 18:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 2
新嘉波竹枝詞其二

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 23:48

 

Nguyên tác

肥僧來貨更如何,
若還要往江流波。
流波沙糖最輕賤,
此處沙塘多暹羅。

Phiên âm

Phì-tăng lai hoá cánh như hà,
Nhược hoàn yêu vãng giang lưu ba.
Lưu ba sa đường tối khinh tiện,
Thử xứ sa đường đa Tiêm La.

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Phì-tăng đem đến thứ chi mà
Lại toan tới đảo Tân-gia-ba
Đường cát giang ba rẻ như bùn
Sản xuất nhiều hơn cả Tiêm La
Nguồn: Tập san sử địa, số 7+8 - đặc khảo về Phan Thanh Giản, NXB Khai trí, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 2