06/06/2023 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Duyên

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:48

 

Ai xui mình lại gặp mình?
Để rồi vấn vít chữ tình với nhau
Để trầu xoắn xuýt lấy cau
Để mình quấn quýt trước sau với mình
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Duyên