02/08/2021 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm khuya nghe tiếng dế kêu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 14:13

 

Đêm khuya nghe tiếng dế kêu,
Phòng loan em những chín chiều quặn đau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm khuya nghe tiếng dế kêu