29/06/2022 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng ta

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2021 10:08

 

Viết một bài thơ
Chỉ vơi đi một phần triệu lòng ta

Ôi lòng ta vô bờ
Ai hiểu cho
Đôi mắt tinh anh nào hiểu cho

Ta mở cửa lòng
Vần thơ bật khóc!
17-12-1972

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Lòng ta