05/10/2022 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ninh Bình đạo thượng
寧平道上

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 18:50

 

Nguyên tác

三折雲床水,
黃沙浸半岩。
人家山作幛,
野渡席爲帆。
別路花隨馬,
離情酒上衫。
翠山遠相揖,
秋色滿松杉。

Phiên âm

Tam chiết Vân Sàng[1] thuỷ,
Hoàng sa tẩm bán nham.
Nhân gia sơn tác trướng,
Dã độ tịch vi phàm.
Biệt lộ hoa tuỳ mã,
Ly tình tửu thượng sam.
Thuý sơn[2] viễn tương ấp,
Thu sắc mãn tùng sam.

Bản dịch của Đông Xuyên

Ba khúc sông Vân Sàng,
Bờ ngâm lửng cát vàng.
Nhà dân, sườn núi đứng,
Bến nước, chiếu buồm giương.
Đường tiễn, hoa theo ngựa,
Tình chia, rượu ướt tràng.
Chào nhau xa núi Chả,
Thu nhuộm sắc thông, dương.
Ninh Bình là tỉnh miền duyên hải phía Bắc.

Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Tên sông thuộc tỉnh Ninh Bình.
[2] Núi Dục Thuý, Ninh Bình. Núi có chùa Non Nước, phong cảnh đẹp; xưa Trương Hán Siêu, danh sĩ đời Trần trồng cúc, về ở ẩn ở đó. Hình núi như con chim chả tắm, nên đặt tên vậy (dục = tắm, thuý = chim chả).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Ninh Bình đạo thượng