29/06/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đưa nhau chừng ấy thôi người

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2010 20:57

 

Đưa nhau mây bạc trên đầu
Dưới sông nước chảy bên cầu hoa rơi
Bóng trôi riêng những dòng đời
Chia em một nửa hồn tôi để sầu
Nửa hồn tôi gửi trăng sao
Đêm đêm lên cõi chiêm bao nhớ người
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Đưa nhau chừng ấy thôi người