20/01/2022 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển động
Föltámadott a tenger

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2012 14:55

 

Nguyên tác

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Biển động
Biển mênh mông các dân tộc dâng cao
Sóng quật
Rung rinh trái đất
Hắt bọt lên trời

Anh thấy chăng điệu vũ kia?
Anh nghe chăng bản nhạc?
Ngày xưa anh chưa biết
Ngày nay anh học đi!
Để biết thế nào các dân tộc reo cười!

Cuồng điên thịnh nộ
Biển đập vỡ tàu
Chôn tàu đáy vực
Cột buồm gãy rắp
Lá buồn rách tan tành

Anh cứ sâu sắc hờn căm
Dâng cao nữa lên, hỡi cơn hồng thuỷ!
Dòng nước lũ
Vứt tung bọt sóng
Lên đến trời cao!

Nhớ ghi lên bầu trời
Bài học nghìn đời:
Dù thuyền hãnh diện trôi trên mặt biển
Nhưng chính sóng ngầm
Sẽ có thể lật đổ thuyền anh!
Pest, từ 27 đến 30-3-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Biển động