24/07/2024 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến Đình đâu nữa

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/05/2021 06:26

 

Đáy mắt đọng bùn sông cạn,
bàn chân nứt phiến đá trồi.
Đò đâu mà về chợ Quán,
bến Đình đâu nữa, em ơi.
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bến Đình đâu nữa