29/11/2022 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch cảm hứng
除夕感興

Tác giả: Ngải Tính Phu - 艾性夫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 23:40

 

Nguyên tác

黔烏縞兔斗飛梭,
春樹流年憶踏歌。
掃白了無燒藥法,
守玄不及力田科。
人於淡處交情耐,
梅到枯時生意多。
寂歷風帘卷山雪,
醉眠不問夜如何。

Phiên âm

Kiềm ô[1] cảo thố[2] đấu phi toa,
Xuân thụ lưu niên ức “Đạp ca[3]”.
Tảo bạch[4] liễu vô thiêu dược pháp[5],
Thủ huyền[6] bất cập lực điền khoa[7].
Nhân ư đạm xứ giao tình nại,
Mai đáo khô thời sinh ý đa.
Tịch lịch phong liêm quyến sơn tuyết,
Tuý miên bất vấn dạ như hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhật nguyệt tranh với con thoi,
Cây xuân thời trẻ nhớ hoài “Đạp ca”.
Trắng đầu chẳng có liệu khoa,
Giữ tâm thanh tịnh không qua lực điền.
Thói đời nhạt nhẽo ngã nghiêng,
Tuy héo mai cũng muốn quyền sống lâu.
Rèm cuốn tuyết núi thêm sầu,
Rượu say chả hỏi đêm sâu ngắn dài.
[1] Quạ đen, chỉ mặt trời.
[2] Thỏ trắng, chỉ mặt trăng.
[3] Vào mùa xuân, hoặc tiết thanh minh, thanh niên nam nữ thường từng đôi dắt tay nhau đi ra ngoài (đạp thanh), ngoạn cảnh, hát hò với nhau. Về sau nhạc sư và vũ sư sáng tác những bài hát và những điệu vũ liên quan, được gọi là Đạp ca.
[4] Tiêu trừ cho hết tóc trắng.
[5] Những cách rang, sao cây thuốc để thành thuốc uống.
[6] Giữ cho được sự thanh tĩnh vô vi, thanh cao đạm bạc, sống đời nhàn hạ, không bon chen, trí óc không dao động vì ngoại cảnh vì sinh kế.
[7] Xưa để khuyến khích nghề nông và sự hiếu đễ, triều đình lệnh các quan chức hương thôn đề cử những lực điền rành việc làm ruộng mà lại có hiếu với ông bà cha mẹ đi thi, gọi là lực điền khoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Tính Phu » Trừ tịch cảm hứng