26/10/2021 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bấu chặt

Tác giả: Nguyễn Phan Hách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2012 22:53

 

Nắng chiều đã nhạt mây cao
Tóc xanh đã tắt bớt màu hào quang
Móng tay bấu chặt thời gian
Đừng trôi... Cứ để mênh mang bến bờ
9-12-2005

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phan Hách » Bấu chặt