13/06/2024 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến Côn Đảo

Tác giả: Dương Bá Trạc - 楊伯濯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Trác Vân vào 12/02/2023 10:55

 

Ô hay Côn Đảo ngỡ trường thi,
Họp mặt văn nhân đủ lưỡng kỳ[1].
Nhốt khám cả ngày thơ lại chuyện,
Lập binh[2] hai dẫy cống cùng nghè
Cựu giao[3] tân thức[4] đều thanh khí[5],
Quốc kế dân sinh góp luận đề.
Muôn thuở nơi đây còn vận sự,
Cái nhà tụ nghĩa ấy Banh Bê[6].
[1] Bắc và Trung kỳ.
[2] Từ tiếng Pháp “l’appel” có nghĩa là điểm danh.
[3] Quen biết cũ.
[4] Mới quen.
[5] Đồng tình đồng điệu với nhau.
[6] Phiên âm từ tiếng Pháp “Bagne B”, tức Nhà giam B ở Côn Đảo, nơi chuyên giam chính trị phạm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bá Trạc » Đến Côn Đảo