21/08/2022 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Yên thuỷ tầm thường sự)
無題(煙水尋常事)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 03:27

 

Nguyên tác

煙水尋常事,
荒村一釣徒。
深宵沉醉起,
無處覓菰蒲。

Phiên âm

Yên thuỷ tầm thường sự,
Hoang thôn nhất điếu đồ.
Thâm tiêu trầm tuý khởi,
Vô xứ mịch cô bồ.

Bản dịch của Phan Văn Các

Chuyện tầm thường khói sóng
Làng vắng, một ông câu
Đêm khuya, say khướt dậy
Lau cói biết tìm đâu!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Yên thuỷ tầm thường sự)