19/08/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Đông Triều Phạm tiên sinh
贈東潮范先生

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2008 10:42

 

Nguyên tác

人生天地一蘧廬,
無奈離群久素居。
今日相逢數杯酒,
他時倍勝百封書。

Phiên âm

Nhân sinh thiên địa nhất cừ lư[1],
Vô nại ly quần cửu xác cư.
Kim nhật tương phùng sổ bôi tửu,
Tha thời bội thắng bách phong thư.

Dịch nghĩa

Người ta sống trong trời đất như một nhà trạm,
Sao có thể lìa bầy ở cô đơn một mình lâu được.
Hôm nay gặp nhau hãy cạn mấy chén rượu,
Còn hơn lúc khác nhận được hàng trăm phong thư của nhau.

Bản dịch của Đào Phương Bình, Bùi Văn Nguyên

Tạm gửi tấm thân cõi đất trời,
Lìa bầy khôn sống mãi ai ơi!
Gặp nhau cạn chén hôm nay vậy,
Hơn hẳn trăm thư sẽ tới nơi.
Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (tuyển), NXB Văn học, 1981
[1] Nhà trạm. Theo quan niệm Phật giáo cũng như quan niệm Lão-Trang, người ta sống chỉ là tạm gửi thân mình như ở nhà trọ, chết mới thực sự trở về với đất, với nước, với tự nhiên. Do đó, lúc sống nên chan hoà thiện cảm với nhau thì hơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Tặng Đông Triều Phạm tiên sinh