02/07/2022 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm Tây Sơn ẩn giả bất ngộ
尋西山隱者不遇

Tác giả: Khâu Vi - 丘為

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 00:47

 

Nguyên tác

絕頂一茅茨,
直上三十里。
扣關無僮僕,
窺室唯案幾。
若非巾柴車,
應是釣秋水。
差池不相見,
黽勉空仰止。
草色新雨中,
松聲晚窗裏。
及茲契幽絕,
自足蕩心耳。
雖無賓主意,
頗得清淨理。
興盡方下山,
何必待之子。

Phiên âm

Tuyệt đính nhất mao tì
Trực thướng tam thập lý
Khấu quan vô đồng bộc
Khuy thất duy án kỷ
Nhược phi cân sài xa
Ưng thị điếu thu thuỷ
Si trì bất tương kiến
Mẫn miễn không ngưỡng chỉ
Thảo sắc tân vũ trung
Tùng thanh vãn song lý
Cập tư khế u tuyệt
Tự túc đãng tâm nhĩ
Tuy vô tâm chủ ý
Phả đắc thanh tĩnh lý
Hứng tận phương há sơn
Hà tất đãi chi tử

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ba mươi dặm ngất cao
Một mái tranh lồng lộng
Gõ cửa, tiểu đồng đâu?
Dòm nhà, bàn ghế trống
Dong chơi xe gỗ xa?
Câu cá ao thu rộng?
Lân la chẳng gặp người
Vời vợi đành trông ngóng
Cỏ thắm giữa cơn mưa
Thông reo chiều cửa động
Vắng tênh cảnh hợp tình
Tai thoáng, lòng thông rỗng
Khách chủ chửa trao lời
Thanh nhàn đã thích sống
Hứng tàn, xuống núi thôi
Chờ chi người vắng bóng!
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khâu Vi » Tầm Tây Sơn ẩn giả bất ngộ