26/09/2023 15:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly Giao Châu dữ Đinh thiếu bảo
離交州與丁少保

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 08:41

 

Nguyên tác

一雨隨車洗瘴煙,
大鵬還擊水三千。
南來未了維摩病,
北度空思達摩禪。
使節尋常銅柱外,
天威咫尺玉階前。
臨岐握手無他囑,
留取丹心照萬年。

Phiên âm

Nhất vũ tuỳ xa tẩy chướng yên,
Đại bằng hoàn kích thuỷ tam thiên.
Nam lai vị liễu Duy Ma[1] bệnh,
Bắc độ không tư Đạt Ma[2] thiền.
Sứ tiết tầm thường đồng trụ ngoại,
Thiên uy chỉ xích ngọc giai tiền.
Lâm kỳ ác thủ vô tha chúc,
Lưu thủ đan tâm chiếu vạn niên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Mưa gió theo xe khói toả màn,
Cánh bằng há chỉ dặm ba ngàn,
Qua nam Ma Cật còn vương bệnh,
Về bắc Đạt Ma lại nhớ thiền.
Đồng trụ tầm thường vâng sứ tiết,
Ngọc giai gang tấc đối thiên nhan.
Chia tay chẳng có lời chi dặn,
Gắng tỏ nghìn thu một tấm đan.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Tức Vương Duy Ma Cật, nhà cư sĩ danh tiếng, lúc đức Phật còn tại thế. Tiếng Phạn nghĩa là “Tịnh danh”.
[2] Tức Bồ tát Đạt Ma, nghĩa là “Giác pháp” hay “Đạo pháp”, ông tổ đầu tiên của phái Thiền tông Đông Thổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Ly Giao Châu dữ Đinh thiếu bảo