21/06/2024 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thành nhất thủ
漫成一首

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2005 10:03

 

Nguyên tác

江月去人只數尺,
風燈照夜欲三更。
沙頭宿鷺聯拳靜,
船尾跳魚撥剌鳴。

Phiên âm

Giang nguyệt khứ nhân chỉ sổ xích,
Phong đăng chiếu dạ dục tam canh.
Sa đầu túc lộ liên quyền tĩnh,
Thuyền vĩ khiêu ngư bát lạt minh.

Dịch nghĩa

Trăng sông cách người chỉ vài thước,
Đèn chịu gió soi đêm tới canh ba.
Ở đầu bãi cát, đàn cò ngủ sát bên nhau yên tĩnh,
Nơi đuôi thuyền cá nhảy bì bõm.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Người đi trăng nước đâu xa,
Đèn phong chiếu suốt canh tà đêm thâu.
Co chân cò ngủ bãi đầu,
Quẫy đuôi cá vỗ nước sau mạn thuyền.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mạn thành nhất thủ