10/12/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin lửa

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:41

 

Lúm má xoan toan cậy nhờ hạt lửa
Độ nhật hường qua nửa trường đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xin lửa