25/01/2020 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồng em đi dạo vườn dưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:40

 

Bồng em đi dạo vườn dưa,
Dưa đà có trái chị chưa có chồng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bồng em đi dạo vườn dưa