06/12/2021 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Đình hồ
洞庭湖

Tác giả: Hứa Đường - 許棠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 17:20

 

Nguyên tác

空江浩蕩景蕭然,
盡日菰蒲泊釣船。
青草浪高三月渡,
綠楊花撲一溪煙。
情多莫舉傷春目,
愁極兼無買酒錢。
猶有漁人數家住,
不成村落夕陽邊。

Phiên âm

Không giang hạo đãng cảnh tiêu nhiên,
Tận nhật cô bồ[1] bạc điếu thuyền.
Thanh thảo lãng cao tam nguyệt độ,
Lục dương hoa phát nhất khê yên.
Đa tình mạc cử thương xuân mục,
Sầu cực kiêm vô mãi tửu tiền.
Do hữu ngư nhân sổ gia trú,
Bất thành thôn lạc tịch dương biên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cảnh vắng lặng mênh mông sông lớn
Quanh thuyền câu chiều tấp cô bồ
Cỏ xanh sóng ngập tháng ba
Hoa dương trang điểm nhập nhoà sương khe
Mắt đa tình đừng thương xuân tận
Sầu cực cùng mua rượu không tiền
Những nhà đánh cá trú quanh
Trong chiều rải rác chìm nhanh bên trời
[1] Cô tức cô mễ hoặc lúa cô; bồ là cỏ bồ, lá non ăn được, lá già dùng làm chiếu làm quạt hay làm bao đựng đồ, tục gọi là bồ bao 蒲包.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Đường » Động Đình hồ