19/01/2022 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Băng Sơn - Trần Quang Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2011 04:22

 

Tặng Nguyễn Hà

Lẫn vào những tiếng xa xôi
Mưa rơi cùng với chiều rơi vô tình
Nẻo xa mây tự thay hình
Vườn bên đậu quả, thuyền mình gió chao
Nhạo cho quên nỗi đau sâu
Bẻ tan thế sự vào câu cười khà
Nến từng cháy giữa phong ba
Thì con sóng nhỏ hoá ra trò đùa
Giơ tay chỉ mặt nghìn xưa
Trái tim lạnh xác sống thừa... mới kinh
Mưa ư? Mặc cái vô tình
Chiều ư? Nào hái một bình mà chơi
Đặt lên cửa sổ ta mời
Hình ma giữa sách bóng người trong thơ...
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Băng Sơn » Chiều