01/07/2022 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ác nhân tự hữu ác nhân ma

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 22:07

 

Ác nhân tự hữu ác nhân ma.
Câu này ý nói người xấu mình có người xấu làm cho hao mòn. Người làm dữ như đá mài dao, chẳng thấy dấu mòn mà càng ngày càng khuyết.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ác nhân tự hữu ác nhân ma