04/12/2021 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ đào
蒲萄

Tác giả: Âu Dương Huyền - 歐陽玄

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 13:16

 

Nguyên tác

宛馬西來貢帝鄉,
驪珠顆顆露凝光。
只今移植江南地,
蔓引龍鬚百尺長。

Phiên âm

Uyển mã tây lai cống đế hương,
Ly châu khoả khoả lộ ngưng quang.
Chỉ kim di thực Giang Nam địa,
Mạn dẫn long tu bách xích trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Kinh sư ngựa uyển chở qua,
Trân châu lồ lộ như là sương ngưng.
Giang Nam đem xuống cho trồng,
Trái chùm trăm xích râu rồng thơm tho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Huyền » Bồ đào