26/10/2020 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hoàn Kiếm hồ
詠還劍湖

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2018 01:02

 

Nguyên tác

春時還劍別含姿,
相見畫詩不敢詞。
迎旭木橋紅染柱,
冩天石筆墨過湖。
回根黃葉題弓字,
出穴金龜說古書。
鏡面生羞由誥酒,
當于民監淺池無。

Phiên âm

Xuân thì Hoàn Kiếm biệt hàm tư,
Tương kiến hoạ thi bất cảm từ.
Nghênh húc mộc kiều hồng nhiễm trụ,
Tả thiên thạch bút mặc qua hồ.
Hồi căn, hoàng diệp đề cung tự,
Xuất huyệt, kim quy thuyết cổ thư.
Kính diện sinh tu do “Cáo tửu[1]”:
Đáng vu dân giám, thiển trì vô.

Dịch nghĩa

Ngày xuân, hồ có vẻ đẹp riêng,
Hoạ với Thơ nhìn nhau, không dám nói gì.
Chiếc cầu gỗ đón mặt trời, đỏ loang cả trụ,
Bút đá viết lên trời, mực rơi xuống hồ.
Chiếc lá già về cội còn viết được chữ “cung”,
Rùa vàng vào bờ giảng lại sách ngày xưa.
Hồ nước ngượng ngùng do sách “Tửu cáo” dạy:
Soi vào người dân, hơn soi vào cái ao nông.

Bản dịch của Hà Như

Ngày xuân, cảnh sắc đẹp ai ngờ,
Thi hoạ đứng nhìn, những ngẩn ngơ.
Nắng đọng thành cầu loang đỏ trụ,
Tháp vương mực bút thẫm xanh bờ.
Lá già về gốc, cong đường vẽ,
Rùa cụ dời hang, giảng chữ thờ.
Mặt nước thẹn do lời Cáo tửu:
Tấm dân còn đáng ngắm hơn hồ.
[1] Sách cổ Tửu cáo 酒誥 có câu: “Nhân vô vu thuỷ giám, đáng vu dân giám” 人無于水監,當于民監 (Người ta không nên lấy nước làm gương, mà nên lấy dân làm gương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Vịnh Hoàn Kiếm hồ