17/08/2022 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Tô Châu kỳ 2
別蘇州其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2014 14:18

 

Nguyên tác

流水閶門外,
秋風吹柳條。
從來送客處,
今日自魂銷。

Phiên âm

Lưu thuỷ xương môn ngoại,
Thu phong xuy liễu điều.
Tòng lai tống khách xứ,
Kim nhật tự hồn tiêu.

Dịch nghĩa

Bên ngoài cổng quận đường, sông vẫn chảy,
Gió thu vẫn lay cành liễu.
Từ xưa tới nay ở nơi tiễn biệt,
Hôm nay mới cảm thấy tâm hồn tan nát.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài quận đường nước sông vẫn chảy
Ngọn gió thu phe phẩy liễu tơ
Từ khi được tiễn tới giờ
Hôm nay mới thấy tâm tư tan tành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Biệt Tô Châu kỳ 2