27/11/2020 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà tranh thì mặc nhà tranh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 05/09/2017 17:55

 

Nhà tranh thì mặc nhà tranh
Nhà tranh rách nát thì anh vá liền
Đôi ta chung mộng triền miên
Tình yêu chân thật khắp miền lãng du
Một đời rộn rã bài thơ
Một đời nhạc dạo trăng mơ đỉnh đầu
Đôi ta đôi má áp nhau
Như đôi sam ấy dãi dầu trăm năm.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhà tranh thì mặc nhà tranh