30/11/2021 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du Kim Sơn
重遊金山

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2018 15:50

 

Nguyên tác

歷舉愛州勝,
金山興較多。
船行岩下路,
人在水中阿。
倚石開牕坐,
臨流發櫂歌。
探奇花覺暝,
歸灚月斜河。

Phiên âm

Lịch cử Ái Châu thắng,
Kim Sơn hứng giảo đa.
Thuyền hành nham hạ lộ,
Nhân tại thuỷ trung a.
Ỷ thạch khai song toạ,
Lâm lưu phát trạo ca.
Thám kỳ hoa giác minh,
Quy giảo nguyệt tà hà.

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Từng trải thăm Châu Ái
Kim Sơn mấy lần qua
Thuyền xuyên dưới chân núi
Người lướt theo dòng xa
Tựa của nhìn quang cảnh
Thuận dòng vút sáo ca
Thăm về hoa nở rộ
Thuyền buộc dưới trăng tà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Trùng du Kim Sơn