30/01/2023 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với thơ

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 06/07/2021 22:59

 

sau gặt về quê sao im ắng
chẳng thấy rơm thơm với thóc vàng
bão lụt vừa qua đồng còn nước
thóc ướt thơ phơi được mấy trang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Với thơ